Paskelbta: 2019-07-12 14:34:26 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl naujų sprendimų projektų 2019 m. liepos 18 d. šaukiamo pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais

Informuojame, kad AB „Klaipėdos nafta“ valdyba patvirtino naujus 2019 m. liepos 18 d. šaukiamo pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus darbotvarkės klausimais.


Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2019 m. liepos 3 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį.


PRIDEDAMA:

1. Visi sprendimų projektai;

2. Balsavimo biuletenis visais darbotvarkės klausimais.
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

Priedai


Priedas Nr. 1_Sprendimų projektai_NVAS_lt_2019-07-18.pdf
Priedas Nr. 1_Achemos siulomi sprendimu projektai_NVAS_lt_2019-07-18.pdf
Priedas Nr. 2_Balsavimo biuletenis_NVAS_lt.docx
Priedas Nr. 1_Sprendimų projektai_VAS_lt_2019-06-27.pdf