Avaldatud: 2019-07-12 07:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Sadam 2019 II kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2019. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,3 miljonit tonni kaupa ja 2,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 4,3% ja reisijate arv 0,1%. Laevakülastuste arv suurenes 3,7% võrra 2039 külastuseni.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartal kaubamahu kasvu enim puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori PK Terminal poolt puistlastiterminali käivitamisest. „Vedellasti maht õnnestus meil hoida eelneva aastaga samal tasemel, mis on jätkuvalt tugeva konkurentsi tingimustes väga hea saavutus,“ ütles Kalm.

Reisijate arv kasvas teises kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul. Poolaasta kokkuvõttes suutsime vähendada ka esimeses kvartalis paljude reisilaevade plaaniliste hooldustööde tõttu liinilt eemal viibimisest tekkinud miinust.

Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line’i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink juba liinil oleva laevaga Sea Wind. Nende uuenduste positiivseid mõjud kajastuvad tulemustes alates kolmandast kvartalist.

2019. aasta II kvartali ja poolaasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

 II kvartalII kvartalmuutus6 kuud6 kuudmuutus
 20192018 20192018 
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
5 2905 0724,3%10 00910 091-0,8%
Vedellast2 0912 0631,3%4 0454 281-5,5%
Ro-ro kaubad1 4111 4100,0%2 6852 729-1,6%
Puistlast1 13493321,6%1 9571 7849,7%
Kaup konteinerites458502-8,7%948951-0,3%
Konteinerid TEU53 69157 256-6,2%113 296108 9224,0%
Segalast19616420,0%3743468,2%
Mitte-mereline0041,9%10134,0%
       
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)2 9072 9030,1%4 6974 827-2,7%
Tallinn-Helsingi2 3532 3400,5%3 9684 026-1,4%
Tallinn-Stockholm265275-3,4%416491-15,2%
Tallinn-Peterburi2529-13,0%2831-11,7%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)241244-1,3%241244-1,3%
Muud231553,3%433426,8%
       
Laevakülastuste arv2 0391 9673,7%3 6713 676-0,1%
Kaubalaevad48343211,8%9048289,2%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 4301 3982,3%2 6412 711-2,6%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)126137-8,0%126137-8,0%


Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marko Raid
Juhatuse liige/finantsjuht
AS Tallinna Sadam
m.raid@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q2 2019 mahud EST.pdf