Paskelbta: 2019-07-11 15:30:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2019 m. liepos 11 d. įvykusiame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

I. Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2019 m.:

1. Išrinkti audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ 2019 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų auditui atlikti.

2. Nustatyti ne didesnį kaip 39 240,00 Eur be PVM atlyginimą už 2019 m. finansinio audito paslaugas. Atlyginimas sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu