Paskelbta: 2019-07-10 15:03:00 CEST
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2019 m. liepos 10 d. sudarė energijos sutaupymų perdavimo susitarimą (toliau „Susitarimas“) su LITGRID, AB, kodas 302564383, adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovė ir LITGRID, AB priklauso įmonių grupei valdomai UAB „EPSO-G“.

Susitarimu Bendrovė neatlygintinai perduoda, o LITGRID, AB priima dalį Bendrovės iki 2020 m. pabaigos planuojamų pasiekti energijos sutaupymų kiekio (30 875,5 MWh). Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.
Pareigą pasiekti energijos sutaupymus Bendrovei ir LITGRID, AB kyla iš 2017 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“ ir LITGRID, AB pasirašyto Energijos sutaupymo susitarimo, kuriame numatyta galimybė vienos grupės įmonės sutaupymus perduoti kitai įmonei.

2019 m. birželio 25 d. Bendrovės valdyba pritarė Susitarimo su LITGRID, AB sudarymui. 

Dėl sandorio buvo gauta UAB „EPSO-G“ grupės audito komiteto nuomonė, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos akcininkų atžvilgiu.

Daugiau informacijos: 
„Amber Grid" komunikacijos vadovė
Laura Šebekienė, tel. +370 699 61246,
el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt