Paskelbta: 2019-07-10 15:03:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva),  (toliau „Bendrovė“) 2019 m. liepos 10 d. sudarė energijos sutaupymų perdavimo susitarimą (toliau „Susitarimas“) su AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, adresas Savanorių pr. 28, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovė ir AB „Amber Grid“ priklauso įmonių grupei valdomai UAB „EPSO-G“.

Susitarimu AB „Amber Grid“ neatlygintinai perduoda, o Bendrovė priima dalį AB „Amber Grid“ iki 2020 m. pabaigos planuojamų pasiekti energijos sutaupymų kiekio (30 875,5 MWh). Šis sandoris įtakos LITGRID AB finansiniams rezultatams neturės.

Pareiga pasiekti energijos sutaupymus Bendrovei ir AB „Amber Grid“ kyla iš 2017 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, UAB „EPSO-G“, AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB pasirašyto Energijos sutaupymo susitarimo, kuriame numatyta galimybė vienos grupės įmonės sutaupymus perduoti kitai įmonei.

2019 m. birželio 7 d. Bendrovės valdyba pritarė Susitarimo su AB „Amber Grid“ sudarymui. 

Dėl sandorio buvo gauta UAB „EPSO-G“ grupės audito komiteto nuomonė, kad sandoris atitinka rinkos sąlygas ir yra sąžiningas ir pagrįstas visų jos akcininkų atžvilgiu.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu