Publicēts: 2019-07-10 15:23:33 CEST
Latvenergo
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Par AS "Latvenergo" padomi

Rīga, 2019-07-10 15:23 CEST -- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2019.gada 9.jūlijā reģistrētas izmaiņas par AS "Latvenergo" padomes atbrīvošanu, pamatojoties uz to, ka no AS "Latvenergo" padomes locekļiem - Pāvela Rebenoka, Kristapa Stepanova, Ineses Kublickas, Renāra Degro, Artūra Šnoriņa tika saņemti paziņojumi par atkāpšanos no padomes locekļa amata.

Padomi AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē ievēlēja 19.jūnijā, lai tā strādātu līdz brīdim, kamēr Ekonomikas ministrija konkursa kārtībā izvēlēsies un ievēlēs jaunus padomes locekļus. Šobrīd Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunās padomes locekļu atlases procedūru, lai atbilstoši tiesību normu regulējumam un labas pārvaldības praksei pēc iespējas ātrāk atlasītu jauno padomes sastāvu.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.