Avaldatud: 2019-07-10 07:30:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Rahvusvahelise vahekohtu otsus AS-i Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelise arbitraažimenetluse osas on nüüd kättesaadav ISCID-i kodulehel

21. juunil 2019 langetas rahvusvaheline vahekohus otsuse AS-i Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelise arbitraažimenetluse osas seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega. Vahekohus otsustas enamushäältega AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada, eriarvamusele jäi üks vahekohtunik.

Otsus on nüüd täismahus kättesaadav Rahvusvahelise Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) kodulehel.

Riina Käi
Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2262
riina.kai@tvesi.ee