Publicēts: 2019-07-09 14:37:36 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par tiesiskās aizsardzības procesu un finanšu pārskatu publicēšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) valde informē, ka atbilstoši Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 21.maija lēmumam AS „Rīgas kuģu būvētava” noteiktajā laikā tiesā iesniedza tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu tā apstiprināšanai.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 26.jūnija lēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu tika iecelts Gatis Upenieks un tika noteikts termiņš līdz 2019.gada 11.jūlijam uzraugošās personas atzinuma sniegšanai par Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Tāpat Sabiedrība informē, ka finanšu saistības pret tās revidentu SIA “Nexia Audit Advice” ir nokārtotas, taču Sabiedrības ierobežoto resursu dēļ ir aizkavējusies 2018.gada finanšu pārskata sagatavošana. Informācija par 2018.gada finanšu pārskata publicēšanas termiņu tiks precizēta un sniegta tuvāko nedēļu laikā.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde