Paskelbta: 2019-07-04 09:30:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Dėl bendro AB „Žemaitijos pienas“ balsavimo teisių skaičiaus ir kapitalo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 str. 2 d., pateikiame informaciją   apie AB „Žemaitijos pienas“ bendrą jos išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį (skaičių), įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį (sakičių) ir jų nominaliąją vertę ir kitus duomenis. Duomenys teikiami 2019 m. liepos 01 d. būklei.

Akcijų klasė, rūšisBendras akcijų skaičius (vnt.)/bendras balsų skaičius (vnt.)Akcijos nominali vertė (EUR)Bendrovės įstatinis kapitalas (EUR)Įstatinio kapitalo dalis (%) 

 

ISIN kodas
 

Bendrovės valdomas akcijų skaičius/proc.
Paprastosios vardinės akcijos[1] 

48 375 000/
44 958 237[2]

 
0,2914 028 750100 

 

LT0000121865

 
 

3 416 763/
7,06

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208
[1] Paprastosios akcijos – tai įprastos bendrovės akcijos, kurios nesuteikia specialių privilegijų ar teisių apribojimų. Tai bendrovės akcinio kapitalo dalys, kurių savininkai (akcininkai) tampa bendrovės nariais, turinčiais teisę balsuoti metiniuose susirinkimuose, gauti dividendus iš bendrovės pelno, taip pat turėti kitas įstatymuose numatytas teises ir pareigas.

[2] 2019 m. liepos 01 d. AB “Žemaitijos pienas” valdo 3 416 763 vnt. savų akcijų, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 d. 1 p., 54 str. 7 d. Bendrovei nesuteikia teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis (įskaitant balsavimo teisę), todėl Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 44 958 237 balsus.