Publicēts: 2019-07-03 15:48:31 CEST
Grindeks
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019. gada 17. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

Atsaucoties uz iepriekš publicēto, ka izteiktais akciju sabiedrības „Grindeks” obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums neietekmēs valdes viedokli par dividenžu izmaksu un kopējā „Grindeks” koncerna attīstība šobrīd norāda uz līdzšinējo dividenžu izmaksu apmēra konsekvenci arī nākotnē, akciju sabiedrības „Grindeks” valde izvirzīja un padome izskatīja šādu lēmumu projektu:

1. Sabiedrības peļņas sadale

1. Izmaksāt akciju sabiedrības „Grindeks” akcionāriem dividendēs EUR 1 437 750, kas sastāda EUR 0,15 (piecpadsmit centi) uz katru akciju, no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, nosakot par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2019. gada 30. jūliju, dividenžu aprēķina datumu 2019. gada 31. jūliju un par dividenžu maksājuma datumu 2019. gada 01. augustu.

 

Tikai Grindeks” akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par peļņas izlietošanu.

 

AS „Grindeks” valdes vārdā -


Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis

 

  

Kontakti:

Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012; fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv