Paskelbta: 2019-07-02 10:15:00 CEST
LITGRID AB
Kita informacija

Bendrovė „LitPol Link“ įvykdė savo misiją, nuo šiol „PSE“ ir „Litgrid“ bendradarbiaus tiesiogiai

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva) praneša, jog Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemos operatoriai „PSE“ ir „Litgrid“, vieninteliai dukterinės bendrovės „LitPol Link“ akcininkai, 2019 m. birželio 20 d. nusprendė likviduoti šią bendrovę. Bendrovės misija - pastatyti pirmąją Lenkijos-Lietuvos jungtį buvo sėkmingai įvykdyta – ji sklandžiai veikia nuo 2016 m., kai pradėjo funkcionuoti. Remdamiesi turima sėkminga bendradarbiavimo patirtimi, statant antrąją jungtį – įvertinę patirtį ir teisinį reguliavimą tiesiant povandeninį kabelį „Harmony Link“ „PSE“ ir „Litgrid“ nusprendė dirbti tiesiogiai.

„Litgrid“ ir „PSE“ bendrą dukterinę bendrovę „LitPol Link“ įsteigė 2008 m. gegužės 19 d. Kiekviena akcininkė turėjo po 50 % akcijų.

Kadangi „LitPol Link“ bendrovė sėkmingai atliko savo misiją ir „LitPol Link“ oro linijos statybos projektas 2015 m. buvo užbaigtas, 2016 m. rugsėjo 28 d. „Litgrid“ ir „PSE“, kaip vieninteliai „LitPol Link“ bendrovės akcininkai, priėmė sprendimą dėl bendrovės veiklos sustabdymo, tol kol paaiškės tolimesni planai vykdant sinchronizacijos projektą. Baltijos šalys, Lenkijos Respublika ir Europos Komisija 2018 m. birželio 28 d. pasirašė politinį susitarimą dėl Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais per Lenkijos Respublikos elektros energetikos sistemą.

Šiuo metu „PSE“ ir „Litgrid“ įgyvendina jūrinės jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony Link“ projektą. Ši jungtis - vienas iš Baltijos valstybių elektros energijos sistemos sinchronizavimui su žemyninės Europos sistema būtinų elementų. 2018 m. gruodžio 21 d. LITGRID ir PSE pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo pradinėje projekto stadijoje (ang. Initial Cooperation agreement), buvo sudarytos projekto komandos, Projekto priežiūros komitetas (ang. Steering Committee).

Įvertinę statant jungtį „LitPol Link“ įgytą patirtį bei teisinį reguliavimą, „Litgrid“ ir „PSE“ nusprendė, kad tiesioginis jų bendradarbiavimas būtų naudingesnis ekonomiškai ir laiko atžvilgiu,  o pats procesas - skaidresnis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos skyriaus vadovė

tel. +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu