Paskelbta: 2019-07-01 16:17:59 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB laiško investuotojams

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

„Lietuvos energija“, UAB, vadovaudamasi savo Žaliųjų obligacijų programa, skelbia laišką investuotojams.

Bendrovė yra įsipareigojusi kartą per metus pateikti ataskaitą investuotojams apie savo žaliąsias obligacijas, kuri būtų audituota nepriklausomo auditoriaus. Susipažinti su laišku investuotojams ir laišką auditavusio nepriklausomo auditoriaus patvirtinimu galima „Lietuvos energijos“ interneto svetainėje adresu: https://www.le.lt/index.php/investuotojams/obligacijos/zaliuju-obligaciju-programa/5104

Pirmoji grupės žaliųjų obligacijų 300 mln. eurų emisija buvo išleista 2017 m. liepą. Po metų, 2018 m. liepą, buvo sėkmingai išplatinta ir antroji tokios pat apimties žaliųjų obligacijų emisija. Pritrauktomis lėšomis „Lietuvos energija“ finansavo investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus.

Žaliosiomis obligacijomis pritrauktas lėšas „Lietuvos energija“ įsipareigojo panaudoti tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams. „Lietuvos energijos“ žaliųjų obligacijų planui (angl. Green Bond Framework) aukščiausią žalumo kategoriją yra suteikęs nepriklausomas Norvegijos klimato tyrimų institutas „Cicero“ ir Švedijos aplinkosaugos institutas.

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt