Publicēts: 2019-06-28 14:04:18 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

Par padomes priekšsēdētāja un tā vietnieka ievēlēšanu

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019.gada 28.jūnija padomes sēdē par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Heinz-Jürgen Preiss-Daimler kungs, un Theis Klauberg uzņemsies padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu.


Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com