Publicēts: 2019-06-26 09:23:36 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akciju dividendēm.

Latvija, 2019-06-26 09:23 CEST -- 2019. gada 2. jūlijs ir Ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” (LJM1R, ISIN kods LV0000100741) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanaiTādējādi 2019. gada 1. jūlijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes par 2018. gadu, dividendes nesaņems. AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2019. gada 3. jūlijā veiks dividenžu izmaksu 0,10 EUR apmērā uz vienu akciju.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492