Paskelbta: 2019-06-25 11:16:27 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2019-06-25 11:16 CEST -- AB Nasdaq Vilnius 2019 m. birželio 25 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650046
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB04023C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB04023C
Atsiskaitymo data 2019-06-27
Išpirkimo data 2023-08-16
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,4
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,045
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,068
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,095
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 93 175 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 2 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 30 000 000,00
Apyvarta, EUR 30 514 711,38

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.