Publicēts: 2019-06-24 08:00:00 CEST
ExpressCredit
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

SIA "ExpressCredit" par EUR 437 500 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu

Rīga, 2019-06-24 08:00 CEST -- SIA "ExpressCredit" parāda vērtspapīru prospekta ietvaros emisijai ISIN LV0000801322 ar 2019. gada 25. jūniju tiek dzēsta obligāciju pamatsumma 125 eiro par vienu obligāciju. Kopumā tiks dzēsta obligāciju pamatsummas vērtība par 437 500 eiro.  Pēc darījuma vienas obligācijas (ISIN LV0000801322) nominālvērtība būs 750 eiro.

Prospekta ietvaros emisijai LV0000801322 kopumā tika izlaistas 3 500 obligācijas bez nodrošinājumu un ar sākotnējo nominālvērtību 1000 eiro. Kupona gada procentu likme ir 15% ar 7 gadu termiņu un pakāpenisku pamatsummas atmaksu sākot ar 5. gadu.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2.7 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv