Publicēts: 2019-06-20 16:51:58 CEST
Valmieras stikla škiedra
Finanšu kalendārs

PRECIZĒJUMS: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finanšu kalendārs 2019.gadam

Labojums: AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā “Sabiedrība”) valde plāno, ka Sabiedrības nerevidētais 2019. gada 6 mēnešu (kas noslēdzas 30.jūnijā) konsolidētais finanšu pārskats varētu tikt publicēts ap revidētā 2018. gada konsolidētā un atsevišķā finanšu pārskata publicēšanas laiku (lūdzu, skatīt saistīto paziņojumu šeit), nevis 2019. gada 30. augustā, kā iepriekš plānots.

Sabiedrība informē, ka 2019. gada finanšu rezultātu iesniegšana šobrīd tiek plānota šādos datumos:

  • nerevidēta 2019. gada pirmo 3 mēnešu (kas noslēdzas 31. martā) konsolidēta finanšu informācija - ap revidētā 2018. gada konsolidētā un atsevišķā finanšu pārskata publicēšanas laiku;
  • nerevidēts 2019.gada 6 mēnešu (kas noslēdzas 30. jūnijā) konsolidētais finanšu pārskats - ap revidētā 2018. gada konsolidētā un atsevišķā finanšu pārskata publicēšanas laiku;
  • nerevidēta 2019. gada 9 mēnešu (kas noslēdzas 30. septembrī) konsolidēta finanšu informācija - 2019. gada 29. novembrī.


Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com