Paskelbta: 2019-06-20 12:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Paskelbta kandidatų į AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pareigas atranka

Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu skelbiama kandidatų į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas atranka.

Įvykdžius atrankos procedūras, sprendimą dėl generalinio direktoriaus skyrimo iš atrinktų kandidatų priims Bendrovės valdyba.
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594

Priedai


5 skelbimo priedas Asmens duomenys.docx
3 skelbimo priedas. Reikalavimų ir kompetencijų matrica..docx
Skelbimas. CEO.pdf
4 skelbimo priedas. Privalomų dokumentų sąrašas kandidatams..docx
1 skelbimo priedas. Sutikimas kandidatuoti..docx
2 skelbimo priedas. Nepriekaištingos reputacijos deklaracija..docx