Paskelbta: 2019-06-20 12:02:20 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-20 12:02 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 34,3588 2,9105 0 258350,4203
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,1182 252,5666 22,76 222512,6715
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,7551 2,4537 375 724180,201
INVL Baltijos fondas 36,9589 107,335987 816,070587 115111,566788

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com