Avaldatud: 2019-06-19 16:00:00 CEST
PRFoods
Finantskalender

PRF: AS-i PRFoods finantskalender 2019-2020. aastal

AS PRFoods avaldab perioodil 30.06.2019-31.12.2020 konsolideeritud finantstulemused alljärgnevalt:

2019, 28. nädal2019. aasta juuni käive
2019, 34. nädal2018/2019.a. auditeerimata 12 kuu vahearuanne
2019, 41. nädal2019/2020.a. 1. kvartali ja 3 kuu käive
2019, 43. nädal2018/2019 majandusaasta auditeeritud aruanne
2019, 46. nädal2019/2020.a. auditeerimata 3 kuu vahearuanne
2020, 2. nädal2019/2020.a. 2. kvartali ja 6 kuu käive
2020, 8. nädal2019/2020.a. auditeerimata 6 kuu vahearuanne
2020, 15. nädal2019/2020.a. 3. kvartali ja 9 kuu käive
2020, 20. nädal2019/2020.a. auditeerimata 9 kuu vahearuanne
2020, 28. nädal2019/2020.a. 4. kvartali ja 12 kuu käive
2020, 34. nädal2019/2020.a. auditeerimata 12 kuu vahearuanne
2020, 41. nädal2020/2021.a. 1. kvartali käive ja 3 kuu käive
2020, 43. nädal2019/2020 majandusaasta auditeeritud aruanne
2020, 46. nädal2020/2021.a. auditeerimata 3 kuu vahearuanne

Indrek Kasela

AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee