Avaldatud: 2019-06-19 16:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Tallinna Ringkonnakohus tegi otsuse ASi Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõuet puudutavas vaidluses

Täna tegi Tallinna Ringkonnakohus otsuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas 3-14-363. Ringkonnakohus otsustas Tallinna Vee apellatsioonkaebust mitte rahuldada.

Haldusasi puudutab AS Tallinna Vesi kaebust Konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017. Tallinna Halduskohus jättis ettevõtte kaebused 19.11.2018 otsusega rahuldamata. AS Tallinna Vesi esitas halduskohtu otsuse peale 19.12.2018 apellatsioonkaebuse. Tallinna Ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Ettevõttel on õigus ringkonnakohtu otsuse peale 30 päeva jooksul edasi kaevata Riigikohtusse.

Haldusasi 3-14-363 on eraldiseisev käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel. AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt otsust vahekohtumenetluses kahjude võimaliku hüvitamise osas.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
AS Tallinna Vesi
Tel: (+372) 62 62 275
Eliis.vennik@tvesi.ee