Publicēts: 2019-06-19 15:11:15 CEST
Latvijas Gāze
Akcionāru sapulces lēmumi

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2019. gada 19. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi.


Esmeralda Balode-Buraka
Tel. + (371) 67 374 369
E-pasts: investor.relations@lg.lv

Pielikums


2019.06.19_Lemumi_LV.pdf