Avaldatud: 2019-06-18 15:05:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Harju Maakohus võttis menetlusse Saaremaa Laevakompanii ja Väinamere Liinide hagiavalduse Tallinna Sadama tütarettevõtete vastu

17. juunil 2019. a võttis Harju Maakohus menetlusse 28. märtsil 2019. a ASi Saaremaa Laevakompanii (pankrotis) (edaspidi „SLK“) ja Väinamere Liinid OÜ (edaspidi „Väinamere Liinid“) poolt esitatud hagi ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja OÜ TS Shipping vastu väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot, sh SLK summas 15,8 mln eurot ja Väinamere Liinid summas 8 mln eurot. Algatatud tsiviilasjas nr 2-19-4848 esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt tsiviilasjas nr 2-17-15955 esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 8. märtsi 2019. a kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatisi kokku summas 14 000 eurot. Määrus jõustus 28. märtsil 2019. a.

Tallinna Sadama juhatuse hinnangul on hagiavalduse nõuded põhjendamatud. Tallinna Sadam esitab hagiavaldusele vastuse kohtu poolt määratud tähtajaks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a auditeerimata müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee