Paskelbta: 2019-06-26 08:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

NEO Finance, AB pateikė paraišką dėl akcijų įtraukimo į prekybą alternatyviojoje rinkoje Nasdaq Baltic First North

2019 m. birželio 25 d. NEO Finance, AB pateikus paraišką ir kitus dokumentus dėl akcijų įtraukimo į prekybą alternatyviojoje rinkoje First North, Nasdaq Vilnius pradėjo akcijų įtraukimo į prekybą procedūrą.  

Nasdaq Vilnius sprendimas dėl NEO Finance, AB akcijų įtraukimo į prekybą alternatyviojoje rinkoje First North bus paskelbtas atskiru Nasdaq Vilnius pranešimu.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.