Paskelbta: 2019-06-18 12:23:38 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-18 12:23 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,8115 0 0 258343,3333
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,4166 200,6782 42,9038 222121,3775
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,6168 49,7447 59,9711 725079,4277
INVL Baltijos fondas 37,2716 63,325427 147,971615 115817,241359

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com