Publicēts: 2019-06-18 09:37:13 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par tirdzniecības atjaunošanu ar AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijām

Nasdaq Riga valde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ tirdzniecība ar AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijām (VSS1R, ISIN kods: LV0000100485) netika atsākta ar 2019. gada 18. jūnija Tirdzniecības sesijas sākumu.

Šobrīd tehniskās problēmas ir novērstas un uzdevumu ievadīšana tiks atsākta plkst. 10:30 pēc Latvijas laika un nepārtrauktā tirdzniecība sāksies ar tirdzniecības atsākšanas izsoli plkst. 10:40 pēc Latvijas laika.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.