Publicēts: 2019-06-18 07:59:37 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par tirdzniecības atjaunošanu ar AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijām, uzdevumu dzēšanu un papildus nosacījumu Uzraudzības statusam

Nasdaq Riga valde š.g. 18. jūnijā nolēma atjaunot tirdzniecību ar AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (VSS1R, ISIN kods: LV0000100485) akcijām ar 2019. gada 18. jūnija Biržas Tirdzniecības sesijas sākumu.

Vienlaicīgi Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu atcelt visus uzdevumus, kas bija ievadīti AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzdevumu grāmatā pirms 2019. gada 18. jūnija tirdzniecības sesijas sākuma.

Kā arī Nasdaq Riga valde š. g. 18. jūnijā nolēma, ka uzraudzības statuss AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” nekavējoties tiek piemērots arī ņemot vērā to, ka AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2019. gada 17. jūnijā ir iesniegusi pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai.

2019. gada 2. maijā piemērotais un 2019. gada 3. jūnijā papildinātais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.