Paskelbta: 2019-06-17 16:35:01 CEST
AUGA group, AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2019 m. birželio 17 d., sprendimai

2019 m. birželio 17 d. įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 144 978 575 akcijos, kurios suteikia 144 978 575 balsų (t.y. 63,75% visų akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinio visuotinio susirinkimo sprendimu valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinktas Andrej Cyba.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, (tel. +370 523 35340) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt.

Finansų direktorius
Martynas Repečka
+370 5 233 5340