Avaldatud: 2019-06-18 15:05:36 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Tallink Grupp aktsiate tehingutellimuste tühistamine pärast kauplemisperioodi

Tallinn, Eesti, 2019-06-18 15:05 CEST --  

AS Tallink Grupp otsustas 23. mail 2019. a toimunud aktsionäride üldkoosolekul jaotada dividendina 0,05 eurot aktsia kohta ning aktsiakapitali vähendamisel teha väljamakse 0,07 eurot aktsia kohta. Kuna väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. juunil 2019, ei ole 19. juunil 2019. aastal ostetud aktsiad enam väljamakseõiguslikud (ex-payment). 

Väljamaksemäär moodustab rohkem kui 10% aktsia sulgemishinnast 18. juunil 2019. a.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes „Tehingutellimuste tühistamise põhimõtetest“ otsustas Nasdaq Tallinn tühistada kõik TAL1T tehingutellimused pärast 18. juuni 2019. a kauplemisperioodi lõppu.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.