Paskelbta: 2019-06-14 14:56:51 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”Žemaitijos pienas” savų akcijų supirkimas

Nuo 2019-06-18 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ” Žemaitijos pienas“ PVA (ISIN kodas LT0000121865) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina – 1,85 EUR.
Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2019-06-25.

Maksimalus perkamų akcijų skaičius –  1 100 000 vnt.
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - ZMP1LOS6.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com