Avaldatud: 2019-06-14 15:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke eemaldamine UPP Olaines võlakirjadelt

Tallinn, Eesti, 2019-06-14 15:00 CEST --

Nasdaq Tallinn otsustas 14.06.2019 eemaldada UPP Olaines OÜ võlakirjadelt (UPPO070022A, ISIN kood: EE3300111350) vaatlusmärke selle tinginud asjaolude äralangemise tõttu.

Vaatlusmärke lisamise põhjuseks oli asjaolu, et UPP Olaines ei olnud avalikustanud 2018. a auditeeritud majandusaasta aruannet 4 kuu jooksul arvates aruandeperioodi lõppemisest.

UPP Olaines avalikustas 2018. majandusaasta auditeeritud aruande 14.06.2019.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.