Paskelbta: 2019-06-14 12:18:35 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-14 12:18 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,7871 2,9597 119,9063 258439,8956
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,013 57,0794 0 221733,1036
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,6109 0 0 725011,9064
INVL Baltijos fondas 37,3304 319,95505 122,113842 115836,467652

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com