Avaldatud: 2019-06-14 11:00:00 CEST
PRFoods
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

PRF: Muudatused AS-i PRFoods tütarettevõtjate juhatustes

Jarkko Alho valitakse alates 01.07.2019 AS-i PRFoods tütarettevõtjate Vettel OÜ, Trio Trading Ab Oy ja Heimon Kala Oy juhatuse esimeheks. Samuti valitakse Jarkko Alho alates 01.07.2019 Rootsi tütarettevõtja Överumans Fisk AB juhatuse liikmeks.

Jarkko Alho on kalatööstuse pikaajalise kogemusega tippjuht ja on varasemalt juhtinud Apetit Kala Oy kaladivisjoni (2014-2017). Aastatel 2017-2018 oli Jarkko Alho Finnforel Oy tegevjuht ja alates 2018-ndast aastast Apetit Ruoka Oy arendusjuht. Jarkko Alho ei oma AS-i PRFoods aktsiaid.

Jarkko Alho ülesanneteks on AS-i PRFoods Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamine ning sünergiate loomine, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee