Publicēts: 2019-06-13 14:09:41 CEST
Brīvais vilnis
Iekšējā informācija

Par AS “Brīvais vilnis” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Salacgrīva, Latvija, 2019-06-13 14:09 CEST --  

2019.gada 28.februārī notika AS “Brīvais vilnis” ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika pieņemts lēmums par AS “Brīvais vilnis” publiskajā apgrozībā esošo akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

2019.gada 25.aprīlī AS “Brīvais vilnis” akcionārs SIA „Mūsu investīciju fonds” izteica obligāto AS “Brīvais vilnis” akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas noslēdzās 2019.gada 24.maijā.

Pamatojoties uz 2019.gada 28.februāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu, AS “Brīvais vilnis” 2019.gada 13.jūnijā iesniedza Nasdaq Riga, AS iesniegumu par AS “Brīvais vilnis” publiskajā apgrozībā esošo akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.