Paskelbta: 2019-06-13 12:09:01 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-13 12:09 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,6782 0 79 258556,8422
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,6826 2,8833 10,4434 221676,0242
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,5971 1256,2474 0 725011,9064
INVL Baltijos fondas 37,3349 22,766902 0,069908 115638,626444

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com