Avaldatud: 2019-06-13 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Korporatiivne sündmus

AS Tallinna Sadam ja PK Terminal OÜ sõlmisid lepingud puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse

AS Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) ja PK Terminal OÜ (edaspidi „PK Terminal“) sõlmisid 12. juunil 2019. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu, puidugraanuli, metallitoodete ja killustiku käitlemise ja ladustamisega.

Lepingutega võeti üle endise teraspleki galavaniseerimistehase kasutuses olnud kahe kai ja nende tagalaala kasutusõigused ning lisaks ka Koorma 2 kinnistu. Rajatava puist- ja segalasti terminali kogupindala on 4,4 ha. Lepingud sõlmiti tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus 15 aastat.

Terminali planeeritud võimsus on kuni 500 000 tonni aastas, milleni  on kavas jõuda kolme järgneva aasta jooksul. Tallinna Sadamale tähendab uue terminali rajamine täiendavat tulu lisanduvate laevakülastuste pealt makstavate sadamatasude ning kauba- ja maa kasutuse tasude näol. Hinnanguline tulu sõlmitud lepingutest on kokku 14,6 mln eurot 20 aasta jooksul.

PK Terminal kuulub Rootsis ja Balti riikides tegutsevasse Palgardi Kraana Gruppi, mille peamisteks tegevusaladeks on laadimis- ja lossimistööd ning materjalide transport sadamates, ladudes ja terminalides. Varem Kunda sadamas puistlasti laoteenuste ja transpordiga tegelenud PK Terminal toob Muuga sadama terminali kaasaegse tehnoloogia ja superstruktuuri, investeerides terminali arendusse üle 5 mln euro, võttes seejuures kasutusse uue kaasaegse laadimistehnika.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee