Paskelbta: 2019-06-12 15:30:00 CEST
AB "Invalda INVL"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Informacija apie AB „Invalda INVL“ išleistų akcijų suteikiamus balsus nuo 2019 m. birželio 12 d.

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. birželio 12 d. AB „Invalda INVL“ atsiskaitė už savas akcijas, įsigytas per savų akcijų įsigijimą nuo 2019 m. gegužės 28 d. iki birželio 10 d., kuomet bendrovė už 14,5 tūkst. eurų (be tarpininkavimo mokesčių) įsigijo 2.552 vnt. savų akcijų, kas sudaro 0,02 proc. jos įstatinio kapitalo, nuo šios dienos pasikeitė balsų skaičius, skaičiuojant AB „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

AB „Invalda INVL“ išleistų akcijų duomenys:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000102279
LEI kodas 52990001IQUJ710GHH43
1 akcijos nominalioji vertė, Eur 0,29
Akcijų skaičius, vnt. 11.918.899
Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur 3.456.480,71
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt. 11.918.899
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą* 11.610.491

* vadovaujantis šios informacijos paskelbimo metu galiojančios Akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad įsigytos nuosavos akcijos nesuteikia balsų.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El.paštas darius.sulnis@invl.com