Avaldatud: 2019-06-14 08:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Kauplemise peatamine LHV Group 20.06.2024 allutatud võlakirjadega

Tallinn, Eesti, 2019-06-14 08:00 CEST --

AS LHV Group fikseerib võlakirjaomanike nimekirja 20.06.2024 allutatud võlakirjade (ISIN kood EE3300110550, lühinimi LHVB072524A) ennetähtaegseks lunastamiseks ja intressi maksmiseks 19. juunil 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga*.

Eelnevast lähtudes kaubeldakse täna, 14. juunil 2019 viimast päeva AS-i LHV Group võlakirjadega (LHVB072524A), mis annavad õiguse ennetähtaegsele lunastamisele ja intressile. Vastavalt börsi reglemendi osa Väärtpaberite Noteerimisnõuete punktile 13.3.1. on kauplemine AS-i LHV Group võlakirjadega (LHVB072524A) peatatud alates esmaspäevast, 17. juunist 2019 kuni nende lunastamiseni.

 

*Vastavalt LHV Group 20.06.2024 allutatud võlakirjade tingimustele 2014a. oli võlakirja omanike nimekirja fikseerimise ajaks märgitud kell 23:59, kuid vastavalt korporatiivsete sündmuste läbiviimise turustandardite muutusele 2017a. septembris seoses Nasdaq CSD liitumisega TARGET2-Securities arveldusplatvormiga, fikseeritakse võlakirjaomanike nimekiri Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.