Paskelbta: 2019-06-12 08:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Gautas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos leidimas

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos leidimą:

  1. perleisti (investuoti) suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje veiklą, kaip turtinį kompleksą į Bendrovės 100 proc. kontroliuojamą dukterinę bendrovę UAB „SGD terminalas“, juridinio asmens kodas 304977459, (toliau – Dukterinė bendrovė) didinant Dukterinės bendrovės įstatinį kapitalą;
  2. kaip patronuojančiai Bendrovei, suteikti korporatyvinę garantiją UAB Hoegh LNG Klaipėda ir HÖEGH LNG LTD už Dukterinės bendrovės įsipareigojimų, prisiimtų pagal 2012 m. kovo 2 d. laivo-saugyklos nuomos sutartį, vykdymą.
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594