Paskelbta: 2019-06-11 12:12:40 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-11 12:12 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,5681 0,6274 16,5429 259277,9822
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,5821 521,0745 40,1116 222678,3064
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,5633 0 7,5155 723754,967
INVL Baltijos fondas 37,4898 7,186755 73,675115 115698,797938

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com