Paskelbta: 2019-06-11 09:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Kita informacija

Dėl suteiktų papildomų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad einamaisiais dujų metais, trunkančiais nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d., pasirašius atitinkamą susitarimą, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ komerciniam tiekimui buvo suteikti papildomi suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai. Papildomi pajėgumai pridėti prie anksčiau suteiktų pajėgumų, laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d., žemiau nurodytomis sąlygomis:

  1. SGD išdujinimo pajėgumai 920.000.000 kWh (esant šioms norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).

Laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ komerciniam tiekimui iš viso suteikti SGD terminalo SGD išdujimo pajėgumai yra 1.837.000.000 kWh.

Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.

  

Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594.