Paskelbta: 2019-06-10 15:30:00 CEST
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2020 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2019 m. birželio 10 d. nustatė  „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nustatyta nuo 2020 m. sausio 1 d. galiosianti reguliuojamos veiklos pajamų viršutinė riba – 36,1 mln. eurų per metus.

Numatomi tolesni susiję sprendimai: „Amber Grid“ valdyba nustatys naudojimosi „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos infrastruktūra kainas, galiosiančias nuo 2020 m. sausio 1 d., neviršijant pajamų viršutinės ribos. Po valdybos sprendimo kainos bus pateiktos suderinti Komisijai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė
tel. +370 699 61246,
el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt