Paskelbta: 2019-06-10 09:36:11 CEST
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl MAXIMA GRUPĖ, UAB stebėtojų tarybos pirmininko pasikeitimo

2019 m. birželio 10 d. MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – Bendrovė) stebėtojų taryba priėmė sprendimą Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininke išrinkti Eveliną Černienę, kuri šiose pareigose pakeičia iki šiol stebėtojų tarybos pirmininkės pareigas ėjusią Jurgitą Šlekytę.

Bendrovės stebėtojų tarybos nariais yra Evelina Černienė, Ignas Staškevičius, Jurgita Šlekytė ir Raimonda Kižienė.

Kontaktinis asmuo: Lina Žolynė, MAXIMA GRUPĖ, UAB, +370 640 41241, lina.zolyne@maximagrupe.eu