Paskelbta: 2019-06-10 09:21:31 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Grigeo“ pritraukė iki 30 mln. Eur investicijų į kartono ir pakuotės verslą

2019 m. birželio 10 d. AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pasirašė investavimo ir akcininkų sutartį  (toliau – Sutartis) su privataus kapitalo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (toliau - Fondas) dukterine bendrove UAB „BSGF Salvus“ (toliau - Investuotojas) dėl investicijų į Bendrovės valdomą kartono verslą.

Sutartis numato, kad Investuotojas keliais etapais investuos iki 30 mln. eurų į Bendrovės 100 proc. valdomą dukterinę bendrovę UAB „Grigeo investicijų valdymas“ ir įsigis iki 49,99 proc. jos akcijų. UAB „Grigeo investicijų valdymas“ valdo AB „Grigeo“ įmonių grupės kartono verslo įmones: AB „Grigeo Klaipėda“, UAB „Grigeo Recycling“, Latvijoje veikiančią SIA „Grigeo Recycling“ ir Ukrainoje veikiančią AT „Mena Pak“, taip pat valdys UAB „Grigeo Packaging“. Sandorį ketinama užbaigti įvykdžius Sutartyje numatytas sąlygas ir gavus Konkurencijos tarybos leidimą.

Pagrindinis investicijų tikslas – per artimiausius 5 metus išplėsti kartono ir pakuotės verslo įmonių pajėgumą. Su Investuotojo atėjimu numatoma reikšminga kartono verslo plėtra: apie 150 mln. eurų planuojama investuoti į naują popieriaus gamybos iš antrinės žaliavos fabriką, taip pat planuojama investuoti į esamo kartono verslo gamybos pajėgumo atnaujinimą bei tolimesnę kartono ir jo pakuočių gamybos verslo plėtrą Baltijos šalyse ir už jų ribų.

Investicijos bus finansuojamos nuosavomis įmonių sukauptomis lėšomis, Investuotojo investicijomis bei finansinių institucijų suteiktomis paskolomis.

„AB „Grigeo“ valdomas kartono ir jo pakuotės verslas 2018 metais padidino pajamas 7,8 proc. iki 72 mln. eurų. Jame dirba apie 400 žmonių. Kartono ir jo gaminių rinkos potencialas auga, tad minėtos investicijos leis didinti pardavimus bei sustiprinti kartono verslo įmonių pozicijas kartono pakuotės rinkoje Baltijos regione“ – teigia AB „Grigeo“ prezidentas Gintautas Pangonis.

2018 metų birželį įsteigtas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ fondas, kurio tikslinis dydis yra 200 mln. eurų, siekia investuoti į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikdamas joms kapitalą tolimesniam augimui. Investuodamas fondas orientuojasi į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas ilguoju laikotarpiu reikšmingai padidinti kapitalo vertę. Investicijos į vieną įmonę suma paprastai siekia nuo 10 iki 30 mln. eurų.

Prie pranešimo pridedamas pranešimas žiniasklaidai.


Gintautas Pangonis

AB „Grigeo“ prezidentas

+370 5 243 58 01

Priedas


Pranesimas ziniasklaidai_Grigeo_2019-06-10.pdf