Paskelbta: 2019-06-07 17:08:03 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimą apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

VP apskaitos departamento direktoriaus pavaduotoja Inga Lasauskaitė, tel. + 370 37 395 523.

Priedas


INVL_BF_20190607_LT.pdf