Publicēts: 2019-06-07 16:00:09 CEST
Kurzemes atslēga 1
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Izmaiņas AS ”KURZEMES ATSLĒGA 1” valdes sastāvā

Izmaiņas AS ”KURZEMES ATSLĒGA 1” valdes sastāvā

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2019-06-07 16:00 CEST -- AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’padome paziņo, ka

valdes sastāvā darbojas jauns valdes loceklis Voldemārs Magone

Informācija par jaunievēlēto valdes locekli Voldemāru Magoni:

Voldemārs Magone 1980.gadā ir beidzis LLA lauksaimniecības mehanizācijas specialitātē un ieguvis inženiera – mehāniķa kvalifikāciju.

Darba gaitas : - no 2012.gada 20.jūlija viņš ir tehniskais direktors AS KURZEMES ATSLĒGA 1,

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ akcijas nepieder.

No 2019.gada 4.jūnija valdes sastāvs ir sekojošs:

Valdes priekšsēdētājs- Pēteris Frīdenbergs,

Valdes locekļi : Aiga Ozola, Voldemārs Magone

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S Kurzemes Atslēga-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Latvija
         Tel.: 63448075