Paskelbta: 2019-06-10 07:50:52 CEST
Nasdaq Vilnius
Prekybos sustabdymas

Stabdoma prekyba AB "Grigeo" akcijomis

Vilnius, Lietuva, 2019-06-10 07:50 CEST -- Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AB "Grigeo" akcijomis (GRG1L, ISIN kodas LT0000102030) 2019 m. birželio 10 d.

Prekyba stabdoma emitento prašymu dėl numatomo esminės informacijos skelbimo.

Prekyba bus atnaujinta atskiru Nasdaq Vilnius sprendimu.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.