Paskelbta: 2019-06-07 10:56:07 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. birželio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-06-07 10:56 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. birželio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

   

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 33,3065 0 0 259303,1906
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,2911 0 0 223559,5455
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,5078 503,6068 627,0066 723451,807
INVL Baltijos fondas 37,4709 0 0 116052,175501

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com