Paskelbta: 2019-06-07 07:50:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Dėl bendro AB „Žemaitijos pienas“ balsavimo teisių skaičiaus ir kapitalo


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 str. 2 d., pateikiame informaciją   apie AB „Žemaitijos pienas“ bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį, įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę ir kitus duomenis. Duomenys teikiami 2019 m. gegužės 31 d. būklei.

Akcijų klasė, rūšisBendras akcijų skaičius (vnt.)/bendras balsų skaičius (vnt.)Akcijos nominali vertė (EUR)Bendrovės įstatinis kapitalas (EUR)Įstatinio kapitalo dalis (%) 

ISIN kodas
 

Bendrovės valdoma akcijų skaičius/proc
Paprastosios vardinės akcijos[1] 

48 375 000/
46 058 176[2]

 
0,2914 028 750100 

 

LT0000121865

 
 

2 316 824/
4,789

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208
[1] Paprastosios akcijos – tai įprastos bendrovės akcijos, kurios nesuteikia specialių privilegijų ar teisių apribojimų. Tai bendrovės akcinio kapitalo dalys, kurių savininkai (akcininkai) tampa bendrovės nariais, turinčiais teisę balsuoti metiniuose susirinkimuose, gauti dividendus iš bendrovės pelno, taip pat turėti kitas įstatymuose numatytas teises ir pareigas.

[2] 2019 m. gegužės 31 d. AB “Žemaitijos pienas” valdo 2 316 824 vnt. savų akcijų, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 d. 1 p., 54 str. 7 d. Bendrovei nesuteikia teisės naudotis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis (įskaitant balsavimo teisę), todėl Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 46 058 176 balsus.