Paskelbta: 2019-06-06 15:57:22 CEST
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie AB „Snaigė“ valdybos pirmininko išrinkimą

AB „Snaigė“ valdyba 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu valdybos pirmininku išrinko Aleksey Kovalchuk

Generalinis direktorius
Gediminas Čeika
+370 315 56206